سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سودهای توزیع نشده

شرکت‌های مختلف بدلایل گوناگون می‌توانند بخشی از سود خود و یا تمامی آن‌را بدون آنکه بین سهامداران تقسیم کنند به بهره گیری‌هایی برسانند مثلاً:

  • برای خرید تجهیزات جدید از سود تقسیم نشده می‌توانند بهره گیری کنند.
  • برای تعویض ماشین‌آلات فرسوده یا جدید از سودهای تقسیم‌ نشده بهره‌برداری کنند.
  • به مقصود پرداخت دیون خود می‌توانند از سود تقسیم نشده کمک بگیرند.
  • برای ارتقاء سطح تکنولوژی تولید خود می‌توانند از سود تقسیم نشده، سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند.

زمانیکه سود تقسیم نشده به عنوان یک منبع مالی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد می‌گوئیم تأمین مالی از درون شرکت صورت گرفته و یا «خود تأمین مالی»[1] انجام شده می باشد. اندازه بهره گیری از این منبع تأمین مالی اولاً به سودآور بودن شرکت بستگی دارد که شرایط اولیه می باشد و ثانیاً اندازه سودی که شرکت در یک دوره‌ی معین بدست آورده عامل مهم دیگری در زمینه‌ی بهره گیری از تأمین مالی داخل شرکت می باشد. نحوه‌ی بهره گیری از سود توزیع نشده در داخل شرکت از طریق مقایسه‌ی زمینه‌های کاربردی آن انجام می گردد؛ به ‌عبارت دیگر مدیریت شرکت، سودهای توزیع‌ نشده را در زمینه‌هایی مورد بهره گیری قرار می‌دهد که منافع بیشتری برای شرکت فراهم کنند. مثلاً پرداخت دیون شرکت بوسیله‌ی سودهای تقسیم نشده و یا خرید دارایی‌های جدید بوسیله‌ی این سودها، از طریق نتایج حاصله برای شرکت مطالعه می گردد. در صورتی‌که سود تقسیم‌نشده صرف پرداخت دیون شرکت گردد سبب کاهش هزینه‌های بهره‌ی شرکت خواهد گردید و در صورتی‌که صرف خرید ماشین‌آلات و دارایی‌های جدید گردد باعث افزایش درآمدهای شرکت خواهدشد. مقایسه‌ی این دو وضعیت از طریق مقابله‌ی ورود و خروج سالیانه‌ی پول‌های صرف شده در یک زمینه، قابل مطالعه و برآورد می باشد مگر آن‌که اختصاص سود تقسیم نشده در یک زمینه‌ی معین الزام قانونی داشته ‌باشد.

از نظر تئوریک هدف از باقی گذاشتن سود در داخل شرکت کاهش نسبت بدهی به سرمایه می باشد تا آن‌که شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد و نسبت یاد شده تا حد ممکن کاهش یافته و امکان گرفتن وام جدید فراهم آید و یا آنکه شرکت از نظر پرداخت دیون خود در جایگاه بهتری واقع گردد. رویه‌ی متعارف در بازار مالی، نپرداختن وام از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی به شرکت‌هایی می باشد که نسبت بدهی به سرمایه‌ی آنها در سطح بالائی قرار گرفته‌می باشد. چنانچه در شرایط ویژه‌ای به شرکت‌های دارای این ویژگی، یعنی دارا بودن نسبت بدهی به سرمایه‌ی بالا وامی هم داده ‌گردد، بهره‌ی این وام نسبت به بهره‌ی جاری در بازار زیادتر خواهد بود، زیرا که ریسک عدم پرداخت وام از سوی شرکت زیادتر می باشد.

بطور کلی در آن‌ دسته از شرکت‌های تولیدی که فعالیت آنان در حال گسترش می باشد، باقی گذاشتن سود در درون شرکت و تقسیم نشدن آن بین سهامداران یا شرکاء در وضعیت‌های زیر مورد استقبال قرار می‌گیرد:

[1] Auto financement

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد