سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران)

  • درآمد: شرکت ممکن می باشد سود سهامداران را ذخیره کند یا به شکل سود سهام به آنان پرداخت نماید. سود سهام پس از اعلام به وسیله‌ی هیئت مدیره پرداخت می گردد. در اغلب موارد، سود شرکت بیش از سود سهام پرداختی می باشد و مقداری از سود پس از کسر مالیات ذخیره می گردد. ذخیره کردن سود، ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. برای مثال، اگر سود شرکت 200000 واحد پولی بوده و شرکت 120000 واحد پولی سود سهام تقسیم کند، ارزش سهام شرکت به اندازه 80000 واحد پولی افزایش می‌یابد[1]. پس مزایایی که نصیب سهامداران می گردد به دو شکل می باشد: سود سهام به اندازه 200000 واحد پولی و افزایش ارزش سهام (سود سرمایه‌ای). شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سود خود را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود سهام کمتری توزیع می‌کنند، اما متوسط افزایش ارزش سهام آنها در هر سال بیشتر می باشد؛ به بیانی دیگر، سود به شکل اضافه ارزش سرمایه نصیب سهامداران می گردد.
  • حق کنترل: از لحاظ نظری، سهامداران، شرکت را از طریق حق انتخاب اعضای هیئت مدیره کنترل می‌کنند. هیئت مدیره نیز به نوبه‌ی خود، مدیران شرکت را انتخاب می کند که بر عملیات روزانه‌ی شرکت نظارت می کند. در اقدام، قدرت کنترل سهامداران محدود می باشد و غالباً مدیران شرکت اعضای هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند در زمان انتخابات، مدیریت شرکت وکالت نامه‌هایی برای سهامداران ارسال می کند و از آنان می‌خواهد، که با امضای آن، حق رأی خود را به مدیریت واگذار کنند. البته، سهامداران می‌توانند حق رأی خود را به اشخاص دیگری واگذار کنند، اما این استثناست و قاعده نیست. سهامدارانی که به اشخاص دیگری وکالت نمی‌دهند و خود نیز در مجمع، حضوری نمی‌یابند از حق رأی خود بهره گیری نمی‌کنند. در بعضی شرکت‌ها، سهام عادی به دو گروه سهام با حق رأی و سهام بدون حق رأی تقسیم می گردد. از آنجا که سهام نوع دوم امتیاز حق رأی ندارد، غالباً ارزش (قیمت) آن در بازار سهام کمتر از سهام نوع اول می باشد.
  • حق حفظ نسبت سهام: سهامداران موجود حق دارند برای حفظ سهم مالکیت شرکت، سهام تازه انتشار شرکت را خریداری کنند. حق حفظ نسبت سهام عامل مهم طرفداری کننده از سهامداران می باشد. بدون وجود این حق، مدیریت شرکت می‌تواند سهام انتشار بدهد و به افراد مورد نظر خود بفروشد و از این طریق کنترل شرکت را در اختیار افراد مورد نظر خود قرار دهد. از این گذشته، حق حفظ نسبت سهام از رقیق شدن منافع مالی سهامداران شرکت جلوگیری می کند.
  • حق بازرسی دفاتر شرکت: سهامدار حق دارد از مدیریت شرکت اطلاعات مربوط به عملیات را درخواست کند. اما این حق محدود می باشد و تنها در صورتی قابل اعمال می باشد که ارائه‌ی اطلاعات به سهامدار، به جایگاه رقابتی شرکت لطمه نزند. این محدودیت به مقصود طرفداری از سایر سهامداران می باشد. سهامداری که احساس می کند مدیریت از ارائه‌ی اطلاعات مربوط به عملیات خلاف یا غفلت خود، خودداری می کند، می‌تواند علیه مدیر به مراجع قضایی شکایت کند.

[1] البته ، ممکن می باشد ارزش سهام دقیقاً به این اندازه افزایش نیابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید