سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سود انباشته[1]

سود انباشته، سودهای یک شرکت از بدو تأسیس می باشد که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه‌گذاری در شرکت، تحت عنوان سود انباشته، نگهداری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توجه نکردن از اجرای یک پروژه‌ی سرمایه‌گذاری سودآور مسلماً به صرفه و صلاح سهامدارن نیست مگر اینکه هیچ راهی برای تأمین مالی آن با هزینه‌ای معقول وجود نداشته باشد. بهره گیری‌ی بیش از حد از استقراض نیز موجب افزایش مخاطره‌ی شرکت و کاهش ارزش سهام شرکت در بورس خواهدشد. پس منبع تأمین مالی می‌تواند سود انباشته (که به معنای پرداخت سود سهام کمتر می باشد) یا انتشار سهام عادی جدید باشد. به نظر بسیاری از مدیران مالی و صاحبنظران تئوری مالی و مدیران واحدها، دریافت سود سهام کمتر و پرهیز از انتشار سهام عادی جدید به مصلحت سهامداران فعلی می باشد( شباهنگ،‌ 1384).

تفاوت عمده میان سود انباشته و دیگر منابع تأمین مالی دیگر این می باشد که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می‌باشد و ضمناً مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید) نیست. اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهدشد. به اظهار دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط می باشد. واحدهای انتفاعی معمولاً از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتاً سود کاهش یافته می باشد نیز پرهیز می‌کنند. این قبیل سیاست‌ها موجب می گردد که سود انباشته‌ی در دسترس به تناسب تغییر در سود، شدیداً نوسان نماید. پس مدیر مالی نمی‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند.

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته

مهمترین عاملی که در سیاست‌گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار می‌گیرد سود انباشته می باشد؛ زیرا اندوخته کردن سود، یکی از منابع تأمین مالی به حساب می‌آید. اگر سود انباشته یک منبع تأمین مالی انگاشته گردد، آنگاه شرکت‌ها بایستی مقدار زیادی از سود را تحت عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمی از سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنند.

[1] Retained earning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد