سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

) تأمین مالی بر اساس منبع

شرکت‌ها برای تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود از دو منبع بهره گیری می‌کنند:

 • منابع داخل شرکت، که اکثراً شامل موارد زیر می باشد:
 • کاهش دارایی‌های جاری
 • فروش دارایی‌های ثابت اضافی
 • سود انباشته
 • اندوخته و سود تقسیم نشده
 • منابع خارج از شرکت (بازارهای پول و سرمایه)
 • اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
 • خریدهای نسیه و اقساطی
 • به تعویق انداختن (افزایش) بدهی‌ها
 • صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و سهام ممتاز( عالی و معروفانی‌اصل، 1381، 47).

آیا شرکت‌ها بیش از حد بر وجوه داخلی تکیه می‌نمایند؟

معمولاً به گونه متوسط، وجوه داخلی (سود انباشته به اضافه‌ی استهلاک) بیشترین وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تأمین می‌نمایند. چنین به نظر می‌رسد که تأمین مالی از محل درآمدهای داخلی نسبت به تأمین مالی از محل فروش سهام و اوراق قرضه راحت‌تر باشد. اما بعضی از صاحبنظران از این بابت نگران هستند که مدیران نسبت به تأمین مالی از محل منابع خارج از شرکت به شیوه‌ای نابخردانه و در جهت عکس منافع خویشتن (شرکت) اقدام نمایند. اگر مدیری بداند با انتشار سهام جدید و رویارویی با پرسش‌های ناهنجار از جانب سرمایه‌گذاران بالقوه روبه‌رو خواهدشد، احتمالاً وسوسه می گردد در پروژه‌ای پرریسک، اما خالص ارزش فعلی مثبت چشم‌پوشی نماید تا مبادا شغل وی به خطر افتد (از نظر استخدامی احساس راحتی بیشتر می‌نماید). شاید مدیران مسیری را انتخاب نمایند که با مقاومت کمتری روبه‌رو شوند و از رعایت «نظم حاکم بر بازار سرمایه» طفره طریقه.

اما همچنین در مورد تکیه کردن بر وجوه ایجاد شده در داخل شرکت چندین دلیل خوب هم ارائه کرده‌اند. برای مثال، شرکت نباید هزینه‌ی انتشار اوراق بهادار جدید را تحمل نماید. گذشته از این، معمولاً اعلام انتشار سهام جدید برای سرمایه‌گذاران خبر خوشایندی نمی‌باشد زیرا آنها نگران این هستند که مبادا چنین اعلامیه‌ای به معنی کاهش یافتن سودهای آینده یا افزایش ریسک باشد. اگر انتشار، پرهزینه باشد و پیام ناخوشایندی به سرمایه‌گذاران بدهد، در آن صورت شاید اقدام شرکت‌هایی که در مورد پروژه‌هایی که نیاز به انتشار سهام جدید دارد دقت بیشتری می‌نمایند، قابل توجیه می باشد(بری‌لی و دیگران[1]، 2006).

[1] Brealey & others

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

 1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
 2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
 3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
 4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد